MILJÖPROJEKT & MÅL

Flugfiske går hand i hand med naturen. Ett beroendeförhållande där bra flugfiske är avhängig frisk natur och rena vattendrag. För ett flugfiskeföretag som Guideline vilar verksamhet och existens på dessa grundläggande kriterier – So, yes! WE CARE. Vår värdegrund återspeglar vad vi står för i livsstil, i vårt miljö- och hållbarhetsarbete och att vi bryr oss om varandra.

   


Alla verksamheter påverkar naturen i någon mån. Vår miljövision är att det skall vara Rent Hela Vägen, innebärande så minimal miljöpåverkan från vår verksamhet som möjligt. Nog har vi försökt göra rätt även tidigare, bl a är våra produkter PFOA fria sedan flera år och vi har tagit bort produkter som innehåller kemikalier som vi inte kunnat stå bakom.

Efter att ha rannsakat oss själva, vad vi kan göra inom flugfiskebranschen och vår värdekedja, är slutsatsen att Guideline kan göra mycket mer. Vi har bestämt oss att göra skillnad! Det är bråttom, läge att sluta snacka och agera.

Guideline har därför fattat en rad beslut och sparkat igång ännu fler projekt med syfte att få ner miljöpåverkan från kemikalier, plast och CO2 utsläpp i tillverkning och logistik. Vi försöker eliminera användning av kemikalier som riskerar att överföras och få negativ påverkan på naturen, exempelvis fluorkarboner som bl a är hormonstörande för alla levande organismer. Vi avser också att se över och minimera användningen av plaster (fossila bränslen vid tillverkning och spridning av mikroplaster) samt minska våra CO2 utsläpp (global uppvärmning).

Det känns viktigt och rätt men är långt ifrån enkelt. Det är lätt att man får kramp och inte gör något när det är komplext. Guideline tar tag i taktpinnen genom att följa fakta och magkänsla i syfte att långsiktigt bli fluorkarbonfria, reducera våra CO2 utsläpp och minimera plastanvändning i förpackningar.

   

Stapeln till vänster visar tio stycken förpackningar för linor där en plastspole ingår. Stapeln till höger visar lika många linor i våra nya Care-förpackningar. De minskar volymen med 55%, och vikten reduceras med hela 75%. Förutom att vi kan packa och skicka våra linor mer effektivt betyder det att när vårt mål är uppfyllt sparar in på över 1,2 ton plast per år! 

 

 

 

VÅRA MILJÖPROJEKT & MÅL

1)    Minimera onödiga förpackningar:

  • Ifrågasätta användning av förpackningar som utgångspunkt men där det är nödvändigt byta ut plast mot t ex papper eller andra hållbara alternativ. 
  • Till våra ULS linor använder vi inga spolar alls vilket tar bort användandet av plast samt reducerar vikt och volym på förpackningarna. 
  • Under 2019 tar vi även bort plast- spolarna på våra 4D, 4D Distance samt 3D+ klumpar. Det är dock inte ett hållbart agerande att slänga och producera nytt varför vi ändrar förpackningarna succesivt under 2019. På övrigt linsortiment pågår motsvarande miljöarbete. När vårt mål är uppfyllt betyder det att vi reducerar mängden plast med 1,2 ton per år.
  • Vi tar bort plastpåsar på Tools 2019 = över 10 000 plastpåsar/år.


2)    Fasa ut fluorkarboner helt före 2021:

  • I impregnering av beklädning och eventuella andra produkter.  
  • Vi byter till fluorkarbonfri impregnering på Kaitum-, Laxa waist-, Inwater- och Hatch vadare 2019 för att byta på resterande produkter snarast, men senast 2021.


3)    Använda mer återvunnet och miljöcertifierade material:

  • Fokusera på att få bort mikroplaster i hela vår verksamhet. 
  • Fasa ut eventuell förekomst av mjukgörare (PVC) i våra produkter genom att alltid använda de mest miljövänliga och tillgängliga alternativen.  
  • Vid utveckling av nya produkter fokusera på att göra dem ”gröna” från start.


4)    Minimera flyg- vs sjöfrakt, vilket påverkar vårt totala CO2-utsläpp positivt.

   

     

Vi på Guideline och flugfiskare runt om i världen har ett ansvar att hjälpa till att förvalta våra vackra, men sårbara, ekosystem som är avgörande för starka fiskbestånd och som tryggar framtiden för vår passion. Vi har också en skyldighet att överföra våra värderingar och sätt att se på naturen till nästa generations flugfiskare. Vi vill inspirera till ett aktivt friluftsliv - helst med ett flugspö i hand – som de stolta flugfiskare vi är. 

 

Tight lines / Thomas Carlsson, VD Guideline Varan finns på lager.
Varan är beställd från leverantör och leveransdatumet är bekräftat.
Obekräftat - Kontakta kundcentret på post@amentio.se för förväntat leveransdatum.
Varan måste beställas från leverantör.
Varan befinner sig på fjärrlager
Varan är beställd från leverantör, men leveransdatum är inte bekräftat.
Varorna beställs från vår leverantörs lager.
Obekräftat - Kontakta kundcentret för närmare information.