GUIDELINE STÖDJER

Flugfiske är i högsta grad beroende av frisk natur och rena vattendrag. För ett flugfiskeföretag som Guideline vilar verksamhet och existens på dessa grundläggande kriterier. Vår värdegrund återspeglar vad vi står för i livsstil, i vårt miljö- och hållbarhetsarbete och att vi bryr oss om varandra. Men vi kan inte göra allt och vi har därför valt att stötta ett antal organisationer som gör ett fantastiskt jobb för att att skydda våra vatten och kämpar för att bevara våra hårt ansatta fiskbestånd.


Älvräddarnas Samorganisation är en ideell och partipolitiskt obunden organisation som arbetar för att de outbyggda strömmande vattendragen i Sverige ska få förbli outbyggda av vattenkraft. Samtidigt arbetar man intensivt för att befintliga vattenkraftverk så snabbt som möjligt ska restaureras med fiskvägar och andra åtgärder för friska ekosystem i våra vattendrag. Älvräddarna verkar för levande vattendrag i hela Sverige. Vi vill se ett stopp för all utbyggnad av vattenkraft, samt miljöanpassning, eller utrivning, i de åar och älvar där kraftverk redan finns. Strömmande vattendrag är levande vattendrag. Vi bevakar kraftbolagen och de politiska besluten, både på riksnivå och lokalt i hela landet. Vi protesterar. Vi polisanmäler. Ibland vinner vi.

 

Läs mer på Älvräddarnas hemsida: https://alvraddarna.seReddvillaksen.no är en ideell stiftelse som arbetar för att säkerställa livskraftiga fiskbestånd i alla norska lax- och havsöringsälvar. Styrelsen arbetar obetald på ideell basis. Ett speciellt drag hos Reddvillaksen.no är att vi ger direkt ekonomiskt stöd till ett antal viktiga och konkreta åtgärder, ofta i samarbete med andra organisationer som norska Lakseelver och NJFF. Vår huvudsakliga inkomstkälla är den årliga auktionsauktionen baserad på generösa presenter från vattenägare, turistföretag, butiker, privatpersoner och redskapsgrossister från hela landet. Marknadsföring av Villakauktion når ca. 150 000 fiskare.

 

Läs mer på Redd Villaksens hemsida: https://reddvillaksen.noNorska Lakseelver är en branschorganisation för fiskerättsinnehavare och föreningar i vattendrag med lax, havsöring och havsröding. Norska Lakseelver representerar fiskare och ägare i över 90 laxförande vattendrag. Medlemskap sprids i hela landet från Lakselv och Kongsfjordelva i norr, till Mandalselva och Otra i söder. Genom medlemskapslagen representerar norska Lakseelver cirka 7000 fiskrättsägare. De står för cirka 70% av alla fiskerättshavare för laxälvar i Norge. Norska Lakseelver finns för medlemmarna och hjälper de enskilda medlemmarna i frågor där de behöver hjälp och råd. Kombinationen av lokal kunskap och en stark gemensam organisation ger professionell tyngd och trovärdighet.

 

Läs mer på Norske Lakselvers hemsida: https://lakseelver.noNorth Atlantic Salmon Fund är en ideell organisation, grundad 1996 i Förenta staterna, för att stödja den isländska affärsmannen, miljöaktivisten och passionerade flugfiskaren Orri Vigfusson. Genom sin strategi att förvärva lokala fiskekvoter och en gradvis övergång till hållbart utnyttjande av resurser har Orri ansetts rädda den nordatlantiska laxstammen. Sedan starten 1991 uppskattar man att arbetet har räddat över 10 miljoner vilda laxer. Orri Vigfusson gick bort den 1 juli 2017, men genom North Atlantic Salmon Fund (USA) och partners (inklusive Redd Villaksen) har en ny fond upprättats för att hedra hans arbete. Den nya fonden skapades i hans namn för att säkerställa att Orris underskrift på tecknade avtal varar så länge som möjligt.

 

Läs mer på N.A.S.F´s hemsida: http://northatlanticsalmonfund.orgVaran finns på lager.
Varan är beställd från leverantör och leveransdatumet är bekräftat.
Obekräftat - Kontakta kundcentret på post@amentio.se för förväntat leveransdatum.
Varan måste beställas från leverantör.
Varan befinner sig på fjärrlager
Varan är beställd från leverantör, men leveransdatum är inte bekräftat.
Varorna beställs från vår leverantörs lager.
Obekräftat - Kontakta kundcentret för närmare information.