Aquasure Wader Repair Kit 7g

Aquasure Wader Repair Kit 7g

Artikelnummer: 102544
Aquasure Wader Repair Kit består av en 7gr minitub med Aquasure, en pensel för pensling av ett tunnt limskikt, samt två stycken lagningslappar som kan tejpas över lagningen. Vid större hål på en vadarbyxa kan man lägga en lagningslapp på både in och utsidan av byxan, detta för att lagningen skall hålla bättre.
169,00 SEK
-+
20+ i lager
BeskrivningTEKNISK INFO
Beskrivning
TEKNISK INFO

Product information

Fara
  • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315 - Irriterar huden.
  • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334 - Kan orsaka allergi- eller astmasymptom eller andningssvårligheter vid inandning.
  • H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H373 - Kan orsaka organskador gjenom lång eller upprepad exponering.


58921
Varan finns på lager.
Varan är beställd från leverantör och leveransdatumet är bekräftat.
Obekräftat - Kontakta kundcentret på post@amentio.se för förväntat leveransdatum.
Varan måste beställas från leverantör.
Varan befinner sig på fjärrlager
Varan är beställd från leverantör, men leveransdatum är inte bekräftat.
Varorna beställs från vår leverantörs lager.
Obekräftat - Kontakta kundcentret för närmare information.